Trafiksäkerhet

Konsulttjänster inom trafiksäkerhet

Vi på TRS Consulting hjälper dig som är entreprenör, beställare eller leverantör att på ett effektivt och smidigt sätt etablera dig på marknaden. Vi erbjuder konsulttjänster inom trafiksäkerhet och stödjer dig i ditt arbete med upphandling och entreprenad i frågor kring förfrågningsunderlag och inköp som berör trafiksäkerhet och produkter i trafikmiljö.

Kom närmare kraven på marknaden

Idag ställs krav på både CE märkning, dokumentation och att produkterna ska uppfylla de krav som finns som standard i Europa så som EN1317, SS/EN13201 och SS/EN12767. Till detta har vi också nationella krav som ska uppfyllas. Kunskapen är bland berörda parter idag begränsad och efterfrågan att förstå marknaden är stor. Behov finns hos både entreprenörer, konsulter och inköpsavdelningar inom väg och anläggningssektorn.

Effektivare upphandlingar, installationer och inköp

TRS erbjuder er som kund möjlighet att komma närmare produkterna, dokumentationen och regelverket i er entreprenad eller i ert driftområde, för att på så sätt bli effektivare i både upphandling, installation och inköp. Har ni rätt produkt till rätt pris och rätt installerad?
TRS erbjuder också hjälp till entreprenörer och företag med att komma in med nya produkter och smarta lösningar på marknaden. Det kan gälla såväl lokala som utländska företag som vill etablera nya idéer och produktlösningar. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

 

Konsulttjänster inom trafiksäkerhet TRSC
3

Konsulttjänster inom trafiksäkerhet med TRS Consulting

Det här gör vi för och tillsammans med dig:

Konsulttjänster inom trafiksäkerhet TRS Consulting
Vi på TRS Consulting har många års erfarenhet av branschen och ett stort kontaktnät över hela världen. Det gör att vi på ett snabbt sätt kan effektivisera er verksamhet inom området för väg- och anläggningsarbeten.
Förstå marknaden och de krav som ställs inom trafiksäkerhet på väg.
Hjälpa dig välja rätt produkter i trafikmiljön så att din verksamhet blir så effektiv som möjligt.
Hjälpa dig med manualer och kostnadseffektiva lösningar vid installation av trafiksäkerhetsprodukter.
Hjälpa dig att förstå hur CE-märkta produkter skall användas i trafikmiljön.
Hjälpa dig vid förbesiktningar och slutbesiktningar.
Hjälpa dig att använda EN1317-standarden ”vägräcken” på ett effektivt sätt.
Bidra till att förfrågningsunderlag är korrekt författade och att rätt produkt efterfrågas.
Hjälpa dig att tolka anbud och förfrågningsunderlag.
Se till att du alltid har rätt pris på produkter vid anbud och inköp.
KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Pilgatan 7
564 35 Bankeryd
Mobile: +46(70) 631 11 22
info@trsconsulting.se
order@trsconsulting.se

SOCIALA MEDIER