Forskning & Innovation, en viktig del i vår utveckling

Publicerad: 2024-05-13

I dagens samhälle står vi inför en rad utmaningar när det gäller att skapa ett hållbart, säkert och tillgängligt transportsystem. För att möta dessa utmaningar krävs det inte bara kreativa lösningar utan även en aktiv satsning på forskning och innovation. Jag anser att forskning är av yttersta vikt för att driva fram utvecklingen inom transportsektorn och vi ser positivt på att Trafikverket fokuserar på detta område.

Trafikverket spelar en central roll genom att främja och planera forskning inom alla trafikslag och flera forskningsområden. En av de centrala målsättningarna för Trafikverket är att främja övergången till ett fossilfritt transportsystem. Genom att investera i forskning och innovation inom detta område strävar man efter att utveckla resurseffektiva transporter och resor som minimerar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar framtid.

Trafikverkets pilotprojekt utvecklar säkerheten vid vägarbete

Men det stannar inte där. Jag tycker det är positivt att Trafikverket även fokuserar på andra viktiga områden såsom att säkerställa en robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället, skapa ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare samt att främja ett jämställt och inkluderande transportsystem för både landsbygd och stad.

En av de viktigaste metoderna för att öka innovationstakten är genom innovationsupphandlingar. Genom att utmana marknaden och efterfråga nya och innovativa lösningar kan Trafikverket bidra till att accelerera utvecklingen inom transportsektorn.

I en tid där kraven på ett hållbart och tillgängligt transportsystem blir alltmer påtagliga är Trafikverkets arbete med forskning och innovation av avgörande betydelse. Genom att kontinuerligt utforska nya idéer och lösningar kan vi tillsammans skapa en mer hållbar och säker framtid för transportsektorn.

Tillsammans kan vi forma framtidens transport och infrastruktur!

Utforska mer

Relaterade nyheter

Tryggare vägarbeten med lugnande belysning

Tryggare vägarbeten med lugnande belysning

Vi är stolta att berätta om vår del i ett projekt för att göra tryggara vägarbetsplatser. TRS bidrar med expertkunskap när forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och Linköpings universitet undersöker om ljus kan få oss att köra lugnare vid vägarbeten.

läs mer