Vi älskar trafiksäkerhet

TRS har både rätt kunskap och lång erfarenhet av branschen! TRS hjälper dig att på ett effektivt och smidigt sätt etablera dig på marknaden!
Läs mer >

Sätt rätt ljus på ditt projekt

TRS hjälper dig med alla dina belysningsutmaningar. Allt ifrån rådgivning och konceptutveckling till projektering och utbildning.
Läs mer >

Rätt produkter

TRS både säljer och förmedlar trafikutrustning och belysningsprodukter som underlättar i ditt arbete!
Läs mer >

 Jan Wenäll på Statens väg- och transportforskningsinstitut ”VTI” säger

”Over the past years and in different job positions I’ve come to know Patrik as a skillful and competent person and with an open mind to pick up new things in the area of traffic safety appurtenances, eager to promote traffic safety in various aspects.”

 Thomas Bramsgård, Ahlsell Sverige AB skriver

”Hej Johan. Stort tack för genomgången! Du fick mycket beröm under kvällen och idag när vi gått igenom dagarna. Vi använder gärna din kunskap igen, antingen när vi har centralt möte eller när vi har möten lokalt. Trevlig helg!”
KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Pilgatan 7
564 35 Bankeryd
Mobile: +46(70) 631 11 22
info@trsconsulting.se
order@trsconsulting.se

SOCIALA MEDIER