Tryggare vägarbeten med lugnande belysning

Publicerad: 2024-04-10

Vi är stolta att berätta om vår del i ett projekt för att göra tryggara vägarbetsplatser. TRS bidrar med expertkunskap när forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och Linköpings universitet undersöker om ljus kan få oss att köra lugnare vid vägarbeten.

Genom simulering i en VR-modell testas flera olika ljusscenarion för att se om det går att förändra körbeteenden vid vägarbete. Projektets målsättning är att ta fram teknik som bidrar till ökad säkerhet för vägarbetare. Efter VR-testerna i simulator kommer prototyper att testas ute i fält för att se hur de fungerar på plats i olika väder och ljusförhållanden.

Lyssna gärna på Vetenskapsradions inslag om projektet:

Utforska mer

Relaterade nyheter